Science fiction en helt ny värld

Science fiction och fantasy grupperas ofta i bokhyllor. Men i motsats till fantasi bygger science fiction på etablerade vetenskapliga principer och undersöker förändringar i vetenskap och teknik som påverkar människor och deras förhållande till deras värld. Med andra ord, medan Harry Potter har en trollstav har kapten Kirk en faspistol. Science fiction-berättelser kan äga rum i framtiden, kanske i rymden eller på en främmande planet. Eller ibland äger de rum i ett alternativt universum där historiska händelser hände annorlunda och därför utvecklades samhället annorlunda. Samtidigt skapar människor sin teknik baserad på mänskliga behov och önskemål. Science fiction undersöker hur teknik påverkar samhällen, men också vad samhället gör med teknik. I slutändan handlar science fiction om att undersöka mänsklighetens framtid. Det här är inte nödvändigtvis framtiden utan snarare framtida möjligheter. Jämförelsen mellan den tänkta världen och det nuvarande samhället kan ge värdefull insikt om aktuella sociala frågor. Kommer framtiden att se ut?

Tidslinje

Ett tidigt exempel på science fiction som social kommentar, Gullivers resor, publicerade 1726. Boken anses av många vara en tidig science fiction-roman.  Gullivers resor är en samhällskritisk satir lika mycket som en äventyrsberättelse. Brittisk politik av den tiden, anglo-irländska relationer och könsroller. Under sina resor träffas bokens huvudperson, Lemuel Gulliver, olika samhällen som representerar olika aspekter av den tidens brittiska samhälle. 1818 publicerades Mary Shelleys roman Frankenstein. Den var avsedd att visa faran med att vetenskap och teknik skilde sig från etik. Dr Frankenstein är besatt av att skapa liv men har inte tänkt på vad som kommer att hända med det livet efteråt. Jules Verne använde namnet roman de la science (vetenskaplig roman) för att beskriva sina berättelser. Dessutom var Jules Vernes romaner också samhällskritiska. I En världsomsegling under havet, publicerad 1870, kritiserade Jules Verne de europeiska kolonialmakterna och deras imperialism.

Tidslinje

Under slutet av 1800-talet och huvuddelen från 1900-talet fokuserade science fiction på så kallade hårda vetenskaper som fysik och astronomi. Några anmärkningsvärda författare från denna period är Isaac Asimov, Robert Heinlein, Ben Bova och Arthur C. Clarke. Oftast var deras fokus på teknik snarare än mänskliga relationer. 1960- och 1970-talet såg uppkomsten av New Wave science fiction-rörelsen där författare som Roger Zelazny, Philip K. Dick och Harlan Ellison utforskade viktiga frågor från den tiden som drogkultur och den sexuella revolutionen

Från 1960-talet och framåt kom det mer fokus på samhällsvetenskap som sociologi och antropologi. Ett utmärkt exempel är Ursula K Le Guins bok Mörkrets vänstra hand. Publicerad 1969 utgör den från tanken om en värld utan kön och bestämda könsroller. Genom att skriva om de ambisexuella invånarna på planeten Gethen undersökte Le Guin könsförhållanden i det västra samhället på 1900-talet. Den första Star Trek tv-serien och filmerna som följde hade rasism, ojämlikhet mellan könen, ekonomisk ojämlikhet och kalla kriget som några av dess stora teman. Afrofuturism, en undergenre av science fiction, kombinerar science fiction med afrikansk traditionell tro, svart historia och kultur. Filmen Black Panther som släpptes 2018 visar en utopisk afrikansk nation, Wakanda. Ett annat exempel är Octavia E Butlers Xenogenesis-trilogi, publicerad mellan 1987 och 1989, som utforskar begreppen ras, makt och kön i en postapokalyptisk miljö.

Läs mer →
Share: