Fantasy – konsten att skriva bra fantasy

Att skriva är en konstform som är klurig i sig och ska man skriva lite längre så krävs det att man har en hel plan med sitt skrivande, vad historian faktiskt ska handla om och vad som kommer att hända på vägen. När det kommer till att skriva fantasy måste ens plan utvidgas ännu mer. Viktigast när det kommer till att skriva just fantasy är att det är bra om man har mycket fantasi, det kommer man komma långt med i sitt skrivande. Vad innebär då egentligen fantasy? Jo, det är helt enkelt en fantasivärld men hur världen och dess karaktärer ser ut kan se väldigt olika ut. Det är exempelvis inte ovanligt att det finns trollkarlar, alver, vampyrer eller andra varelser i historian. De som lyckats bra som fantasy författare är de författare som har kommit på en unik historia med karaktärer som är intressanta och befinner sig i en värld som bjuder på mycket spänning. Många av de bra fantasy författarna har börjat med att bygga upp sin värld innan de börjat skriva vilket kan vara en bra början eftersom då lär man känna världen. När man känner till världen kan man börja bygga på karaktärerna, vilka är dem och vad kommer de att gå igenom för spännande upptåg genom berättelsens gång. Det finns andra författare som har lyckats bra med sitt fantasy skrivande genom att använda andra tekniker som tillexempel att bara börja skriva och mer ha en plan om vart berättelsen ska leda och sedan får själva världen karaktärerna befinner sig i komma mer med tiden. Vad som kommer vara bäst i ens eget skrivande vet man genom att pröva sig fram.

Kom igång med skrivandet

Ibland kan det vara svårt att skriva och det kan dessutom vara svårt att få tid till att sätta sig ner för att göra det. Sanningen är att det bästa tipset är att bestämma sig för att skriva, att planera in skrivstunder. Det enklaste kan vara att börja med en halvtimme om dagen, det är bättre att skriva lite varje dag än att ha stora pauser mellan skrivandet. Sedan är det också otroligt viktigt att läsa, viktigare än vad man många gånger kan tro att det är. Genom att man läser andras böcker och texter kommer det sedan att bli enklare att själv skriva på den egna berättelsen och det kommer i slutändan resultera till att man själv skriver bättre, att man skriver bättre fantasy.


Kom igång med skrivandet

När det handlar om just fantasy är det bra med bred fantasi. Använd post-it lappar  att skriva ner idéer på, anteckna i mobilen om en ide ploppar upp i huvudet när man är ute på språng. Använd fantasin för att komma på en unik historia för det är med den unika historian och engagemang i världen, karaktärerna och historian man skriver om som man kommer att lyckas bli bra på att skriva fantasy. Använd fantasin, bestäm skrivstunder, planera historian och läs andras texter och böcker för att själv lyckas skriva bra fantasy.

Share:

You might also like …