Självpublicering

Drömmen om en bok på bokhyllan i en bokhandel där du själv är författaren är stor hos många, det är en dröm som många bär inom sig och inte alltid berättar om för andra. Processen från dröm, tanke och idé till en färdig bok är lång, det är ingenting som skrivs på en vecka, det är ingenting man får en lön för om man inte redan är en etablerad författare som har ett avtal med ett förlag. Fritiden är den enda tid man har på sig att skriva sin bok men det garanterar inte heller en publicering. Är inget förlag intresserad men man ändå känner att denna bok faktiskt kommer sälja så finns alternativet självpublicering.

Innan man ger sig in på detta bör man dock tänka på det faktum att du inte har någon som tar hand om alla stegen i utgivningen åt dig, istället får du själv ta hand om varje aspekt som publicering innebär, oavsett om du vill ge ut en fysisk bok eller nöjer dig med en e-bok. Visserligen finns det hjälp även inom detta område, men det tar bort lite halva grejen med självpublicering. En av fördelarna med denna metod är att man faktiskt lär sig hur hela processen går till, man får insyn i arbetet och kan kanske känna sig lite extra stolt när man väl lyckats. En annan fördel som finns med självpublicering är kontrollen. Bara valet av omslag och titel innebär flera diskussioner mellan utgivare och författare, om man kan hitta en utgivare som bryr sig om boken alls vill säga. Tar du istället själv hand om publiceringen får du som författare kontroll över detta helt och hållet själv. Känner man ett behov av åsikter utifrån finns alltid alternativet att fråga familj, vänner eller helt enkelt öppet på nätet.

Enklare än skrivandet

Men samtidigt som kontroll är en positiv aspekt så är det lika mycket en negativ del. Allt är upp till dig, du måste ta ansvar för precis allt, eller anställa någon som gör det åt dig. Kan du skapa en PDF och anställa en bra designer, förutsatt att du inte är insatt själv, så kan du trycka en bok med professionellt utseende. Det svåra är inte processen med publiceringen, där finns tydliga riktlinjer och saker som ska göras, det svåra är skrivandet av själva boken. De som klagar på hur svårt det är att finna en utgivare lurar oftast sig själva, kan man faktiskt skriva en bok så kan man ge ut den själv om ingen annan nappar. Nu för tiden känner vi oftast någon som är bra på de områden man kan behöva hjälp med så som design tillexempel, men annars finns det sajter där man kan leta upp kunnigt folk. Kostnaden för självpublicering är generellt sett låga, förutom kostnaden för de du kan behöva anställa är det själva publiceringen som kostar. Det är inte bara oerfarna författare som väljer denna väg utan även etablerade författare har valt denna väg, då med vissa fördelar eftersom de redan känner folk inom branschen.

Share:

You might also like …